Utställning på Navet: Den hållbara staden

Med lust och glädje bidrar Sjuhäradsbygdens tekniska och naturvetenskapliga centrum till förverkligandet av vår dröm.

Den hållbara staden

Navet Science Center i centrala Borås erbjuder interaktiva och spännande utställningar utifrån perspektivet ”hållbar utveckling”. Här kan barn och vuxna experimentera och göra nya upptäckter i en lustfylld miljö. Syftet är att skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. På Kretsloppsveckans sista dag har Navet fri entré och visar utställningen Hållbara val. De senaste åren har detta event varit mycket välbesökt.

På Kretsloppsveckans sista dag har Navet fri entré och visar utställningen Den hållbara staden. De senaste åren har detta event varit mycket välbesökt.
Borås Energi & Miljö