Kretsloppis

Ett evenemang på Stora Torget som konkret och direkt bidrar till förverkligandet av vår dröm om kretsloppsstaden Borås.

En bra affär både för dig och miljön

Ett uppskattat inslag i Kretsloppsveckan är Kretsloppis, som är en kombination av loppmarknad, swopping, auktion och försäljning av Fairtrade-märkta varor. Syftet med Kretsloppis är såklart att öka återanvändningen och därmed minska förbrukningen av jordens resurser. Genom att medverka och handla på Kretsloppis gör du en bra affär både för dig och miljön.

Borås Energi & Miljö