Kretsloppet

Med över 6 500 deltagare är Kretsloppet Borås stora löparfest. Banorna går genom centrala staden och är utformade för alla typer av löpare i alla åldrar.

Löparfest mitt i Borås

Kretsloppet är Kretsloppsveckans i särklass största publikfest. År 2013 sprang eller gick över 6 500 personer någon av loppets sträckor påhejade av tusentals åskådare. Hela loppet går i miljöns tecken med information om Borås Energi och Miljös verksamhet samt tips om hur man som individ kan bidra till stadens miljöarbete.


Spring för rent dricksvatten

2013 samarbetade Kretsloppet med WaterAid, en oberoende organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen verkar i flera av världens fattigaste områden där man hjälper den lokala befolkningen att bygga hållbara vatten- och sanitetslösningar. I arbetet ingår även opinionsbildning, utbildning och skapandet av strukturer för drift och underhåll av vattenpumpar och latriner. WaterAid startades 1981 och har sedan dess hjälpt 17,5 miljoner människor att få tillgång till rent vatten och sanitet. Alla


Borås Energi & Miljö