Avlopp

Vi återvinner energi i avloppsvattnet och omvandlar den till fjärrvärme.

Det vi spolar ner blir nytta igen

Avloppsrening är en av stadens viktigaste infrastrukturer. Energin i avloppsvattnet återvinns på följande sätt: Inne i rötkammaren där avloppsslammet rötas är temperaturen 55 grader. För att ta vara på värmen från det rötade slammet finns en värmeväxlare och värmepump som överför värmen från det färdigrötade slammet till råslammet. Borås Energi och Miljö har dessutom en värmepump kopplad till det utgående avloppsvattnet. Detta gör att fjärrvärmenätet tillförs en värmeeffekt på 9 MW. Avloppsslammet omvandlas till biogas.


Nytt avloppsreningsverk på Sobacken

Vår ambition är att bygga ett nytt avloppsreningsverk och kraftvärmeverk på Sobacken som en del av vårt planerade Energi- och Miljöcenter™. Genom en samlokalisering av dessa anläggningar uppstår synergier då mass- och energiflöden kan delas mellan enheterna.

Borås Energi & Miljö