En framgångsrik kretsloppsmodell

Borås har utvecklat en kretsloppsmodell där en stor andel av det som konsumeras omvandlas till nyttor för alla som bor och verkar i Borås. En modell som lockar besökare från hela världen.

Vår modell

Borås Energi och Miljös ambition är att ta tillvara alla energiflöden i Borås och omvandla dem till nyttor som fjärrvärme, fjärrkyla, el och biogas. I vår affärsidé ingår att vi ska – i ett evigt kretslopp – förädla energi för ett samhälle fritt från fossila bränslen.

Borås ligger 25–50 år före de flesta regioner i världen när det gäller avfallshantering och är i dag en internationell förebild inom kretsloppsarbete.

Borås Energi & Miljö