96 % av allt hushållsavfall återvinns

Borås Energi och Miljö omvandlar avfall till fjärrvärme, fjärrkyla, el och biogas. När kretsloppet fungerar minskas miljöpåverkan och vi får ett bättre klimat. Om alla hjälper till tar vi oss närmare vår dröm om ett Borås fritt från fossila bränslen.

Sortera smart för en hållbar kretsloppsstad

Sortera smart är en app som hjälper dig att sortera ditt hushållsavfall. Funktionen är enkel: sök upp den produkt du vill sortera och få ett snabbt svar på om den ska sorteras i svart påse, vit påse eller på någon av stadens återvinningsstationer eller återvinningscentraler. Appen finns både för Android och iPhone. Vi erbjuder även sorteringsinformation i en broschyr.

Genom att sortera rätt underlättar du omvandlingen av hushållsavfall till nyttor som biogas, fjärrvärme, fjärrkyla, el och nya produkter.


Avfallstrappan – fem steg för optimal resurshantering

MINIMERA

Minimerad konsumtion innebär att vi per automatik minskar mängden avfall.

ÅTERANVÄNDA

Återanvändning innebär att produkter får ett nytt liv, vilket bidrar till minskad nyproduktion och minskad mängd avfall.

ÅTERVINNA

Återvinning syftar till att skapa nya produkter av gammalt material och därmed minska mängden ny råvara.

ENERGIUTVINNA

Energiutvinning innebär till exempel att brännbart avfall förbränns och omvandlas till nyttor såsom fjärrvärme, fjärrkyla och el eller att matavfall omvandlas till biogas.

DEPONERA

Deponering innebär att man pressar samman avfall och lägger det under marken i en så kallad deponi.


ÅVC/ÅVS med en av Sveriges bästa tillgänglighetstider

I Borås sköter Borås Energi och Miljö insamlingen av återvinningsmaterial på uppdrag av materialbolagen. Det finns cirka 80 obemannade återvinningsstationer (ÅVS) i Borås.

På våra fem bemannade återvinningscentraler (ÅVC) kan du lämna grovavfall, trädgårdsavfall, trä, fönster, möbler, järn, metall, kakel, porslin, tryckimpregnerat trä, gips och vitvaror med mera. Här ska du även lämna farligt avfall. På återvinningscentralerna kan du också lämna kläder och prylar för återanvändning.

Adresser och öppettider finner du i appen Sortera smart eller på vår hemsida.

Borås Energi & Miljö