Fjärrvärme

Fjärrvärme varken syns, hörs eller luktar. Den märks egentligen endast som en behaglig inomhustemperatur.

Varmt vatten som värmer ca 40 000 invånare

Fjärrvärme har funnits i Sverige sedan 1948 och i Borås sedan 1959. På Ryaverket omvandlar vi bland annat hushållsavfall och biobränsle till fjärrvärme. Vår fjärrvärme är både en klimatsmart och driftsäker uppvärmningsform som dessutom tar till vara på resurser som annars skulle gå förlorade. Ungefär 40 000 av stadens invånare värms av fjärrvärme från Borås Energi och Miljö.


Brännbart avfall och biobränsle blir fjärrvärme och fjärrkyla

Brännbart hushållsavfall och biobränsle omvandlas till fjärrvärme. Avfallet i den vita soppåsen samlas upp av avfallsbilarna som sedan töms på Sobacken. På Sobacken skiljs de svarta och vita påsarna åt i en sorteringsmaskin.

Innehållet i de svarta påsarna går till vår biogasanläggning medan de vita påsarna med brännbart material krossas och används som bränsle på Ryaverket och omvandlas till fjärrvärme, fjärrkyla och el till stora delar av Borås.

Ackumulatortanken

Vi har byggt en ackumulatortank för att få bort fossila bränslen ur vår bränslemix samt för att säkra fjärrvärmeleveranserna till våra kunder. Ackumulatortanken kan liknas vid en stor termos, där vi kan lagra varmt fjärrvärmevatten. Laddningen av termosen kan ske då det är fördelaktigt både ur en ekonomisk och miljömässig synvinkel.

Byggnationen påbörjades under hösten 2008 och tanken togs i bruk november 2009. Den 15 september 2010 invigdes ackumulatortanken officiellt med en rockkonsert.

Borås Energi & Miljö