Matavfall omvandlas till biogas

Biogasen som vi erbjuder i våra tankstationer och som driver stadens bussar produceras på Sobacken och Gässlösa. Biogas framställs av matavfall i ett biologiskt kretslopp på Sobacken. På Gässlösa omvandlas avloppsslam till biogas.

Matavfall omvandlas till biogas

Biogas produceras av ditt matavfall och av biologiskt avfall från verksamheter. Det matavfall som du lägger i den svarta påsen omvandlas till biogas på Sobacken strax utanför Borås. Biogasen används därefter till att driva de flesta av stadens bussar och även allt fler privata personbilar.

När biogas förbränns sker inte något nettotillskott av koldioxid i atmosfären. Biogas är ett rent fordonsbränsle och utsläppen av kväveoxider är betydligt lägre än för fossila bränslen som bensin eller diesel. Dessutom är utsläppen av kolväten nästan obefintliga.

På Gässlösa reningsverk omvandlas avloppsslam till biogas.

Genom att ta tillvara på till exempel matrester, växtrester och avloppsvatten och omvandla dessa till en nytta som biogas bygger vi ett evigt kretslopp och en hållbar avfallshantering.


Biogas och fordonsgas, vad är skillnaden?

Fordonsgas är samlingsbegreppet för drivmedlet gas och innehåller både biogas och naturgas. I dag räcker inte biogasproduktionen till för att tillgodose hela Sveriges behov av biogas och därför blandas naturgas in i mixen. Skillnaden mellan dessa två är att biogas är ett förnybart bränsle och naturgas är ett fossilt bränsle. Fördelningen av fordonsgasmixen skiljer sig från olika tankställen runt om i landet. I Borås tankar du huvudsakligen närproducerad biogas.


Tre publika tankstationer

I Borås kan du tanka närproducerad biogas på tre tankställen: Hulta, Gässlösa och Åhaga. Biogas är inte bara är ett rent fordonsbränsle, det är också ett konkurrenskraftigt fordonsbränsle prismässigt. Med vår biogaskalkylator, som finns på vår hemsida under menyn Biogas, kan du räkna ut vad du skulle spara i pengar och koldioxid genom att byta till en biogasbil.

Borås Energi & Miljö