Utbildning

Kunskapsöverföring är en viktig och stor del av vår verksamhet. Genom att lära ut om kretslopp och avfallshantering bidrar vi till en bättre miljö över hela världen.

Kretsloppsutbildningar

Våra Kretsloppsutbildningar är framtagna för att sprida kunskap och engagera kursdeltagare i kretsloppstänkande och miljöfrågor. Kurserna vänder sig till alla företag och anställda som vill påbörja ett aktivt miljöarbete.


Internationella utbildningar

Genom samarbetet i Waste Recovery ger vi tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Högskolan i Borås kundanpassade utbildningar inom miljö och avfallshantering. Borås Energi och Miljö har i dessa utbildningar fokuserat på avfallshantering. Deltagare kommer från hela världen, bland annat Brasilien, Laos, Kambodja, Ryssland och Pakistan.


Studiebesök

Vi ger årligen ca 2 500 personer en djupare inblick i vår verksamhet genom studiebesök på våra anläggningar. Studiebesöken består av både föreläsning och rundvandring på anläggningen. Besökarna är både skolelever, företag och intressegrupper.

Borås Energi & Miljö