Samarbeten

Framgångssagan Waste Recovery fortsätter. Målsättningen är att bilda bolaget Borås Waste Recovery.

Waste Recovery

De flesta av våra internationella projekt drivs genom Waste Recovery, som är ett partnerskap mellan Högskolan i Borås, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås Stad och Borås Energi och Miljö. Den första stora anläggningen som Waste Recovery stod bakom var biogasanläggningen vid fruktmarknaden i Sleman i Indonesien. Projektet påbörjades 2006 och invigdes i februari 2011. Sedan dess har Waste Recovery påbörjat och genomfört flera internationella projekt. Målsättningen är att under 2014 bilda dotterbolaget Borås Waste Recovery..

Borås Energi & Miljö