Export av kunskap

Vi har en stor kompetens inom avfallshantering. Genom att dela med oss av vår kunskap på en internationell nivå bidrar vi till en förbättring av den globala miljön.

Varför exporterar vi kunskap?

Borås Stad har en policy att staden ska vara aktiv på den internationella arenan. Grundtanken är att detta ska ge Borås dels en internationell profil som attraherar människor till att bo och verka i staden

och dels en möjlighet att vara med och sprida demokratiska värderingar i världen. Som ett led i denna policy har Borås Energi och Miljö fått i uppdrag att söka internationella uppdrag och samarbeten.


Vår kunskap ger större miljöeffekter utomlands än i Borås

Det finns enorma behov av avfallshantering i stora delar av världen. I vissa områden är det inte ovanligt att människor bor, lever och växer upp mitt bland avfall. Den bristfälliga avfallshanteringen är såklart både en hälsorisk och miljöfara. Med vår kunskap är det därför relativt enkelt att genomföra miljöåtgärder som snabbt ger stora resultat. Vi får helt enkelt större utväxling för vår kompetens i dessa områden.

Det är också positivt för oss och vår verksamhet att vara en internationell aktör. Det ger företaget en internationell profil samtidigt som vi lär oss mycket av att arbeta internationellt.

Borås Energi & Miljö