Aktuella projekt

Genom Waste Recovery sprider vi vår kunskap om hur avfall kan bli en resurs till fler och fler länder. Just nu har vi fler aktuella internationella projekt än någonsin.

Internationella projekt

Vi har tre pågående internationella projekt om hållbar avfallshantering och fler är på gång. De pågående projekten är treåriga och finns i Sleman och Palu i Indonesien samt Da Nang i Vietnam. Det finns planerade projekt i Brasilien, Moldavien, Ryssland och Filippinerna, även dessa handlar om hur man skapar en hållbar avfallshantering. Projekten drivs genom Waste Recovery och flera av dem finansieras av SIDA.


Sleman, Indonesien

I Sleman har vi påbörjat ett SIDA-finansierat projekt där vi lär invånarna att sortera sitt avfall och ta hand om det på ett bättre sätt. Transporter är ett problem i Sleman och vi har därför delat in staden i olika zoner där vi tar fram småskaliga lösningar som är lämpliga för respektive område. Resultatet är främst att bidra till an framtida avfallsplan för kommunen och att få fler människor medvetna om avfallet som en resurs.


Palu, Indonesien

I Palu finns en stor mängd organiskt avfall med potential att omvandlas till nyttor. Detta projekt består främst av kunskapsöverföring där vi hjälper till att ta fram en avfallsplan. Hur ska insamlingen av avfallet gå till? Vilka är lämpliga behandlingsformer för avfallet? Under våren 2014 invigs en deponigasanläggning som vi tillsammans med Biogas Systems Nordic har varit med och projekterat. Metangasen som utvinns är tänkt att generera ström till elnätet.


Da Nang, Vietnam

2013 var det första året av tre i det SIDA-finansierade projektet Waste Management in Da Nang. Här ser vi på helhetslösningar för staden och dess närområde för att finna de bästa lösningarna att samla in och behandla avfallet. Förhoppningar är att kunna bygga upp ett system som bygger på Borås kretsloppsmodell men som är anpassad efter de Vietnamesiska förutsättningarna.Svensk representant i Global Sustainable Cities Network

Borås Stad har blivit utvald av Energimyndigheten som en av Sveriges fyra bästa städer på ”Waste to Energy”. Utnämningen medför att vi tillsammans med Göteborg, Linköping och Umeå representerar Sverige i nätverket Global Sustainable Cities Network. I detta nätverk rapporterar vi vår kretsloppsutveckling av staden och verksamheterna vid Clean Energy Ministerial (CEM), en organisation bestående av energiministrar från de nordiska länderna samt Kina och Förenade Arabemiraten. Borås Energi och Miljö kommer att vara Borås Stads kontakt i nätverket.


FN-möte i Borås 9-11 september 2013

Borås fick i uppdrag av FN att arrangera IPLA Global Forum 2013. IPLA grundades av FN 2011 och har som mål att skapa partnerskap mellan lokala myndigheter, industri, akademi, forskning och internationella organisationer i syfte att uppnå en hållbar avfallshantering. Konferensen hölls på Textile Fashion Center i Kretsloppsveckan och innefattade diskussioner kring kunskapsöverföring, teknikurval och finansiering inom global avfallshantering. Över 200 delegater från 20 länder kom till konferensen. IPLA Global Forum 2013 arrangerades av Borås Stad, Högskolan, SP och Borås Energi och Miljö.

Borås Energi & Miljö