Vindkraft

Borås Energi och Miljö har av Borås Stad fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att bygga vindkraftverk. Vi har projekterat två vindkraftsparker i Borås – Rångedala och Borgstena. Rångedala är den placering som bedöms vara lämplig för byggnation.

Rångedala

I Rångedala har vi fått miljötillstånd för att bygga fyra vindkraftverk. Beslut om Borås Energi och Miljö ska bygga vindkraft i Rångedala tas under våren 2014.


Borås Energi & Miljö