Vår dröm

Vi har en dröm om att ersätta alla fossila bränslen i Borås. För att lyckas nå drömmen är det avgörande att alla i staden medverkar i miljöarbetet. Att samtliga invånare sorterar sitt avfall, väljer fossilbränslefri uppvärmning och miljövänliga transporter, samt minskar sin miljöpåverkan och energianvändning.

En fossilbränslefri stad

Borås Energi och Miljö arbetar med ett övergripande miljömål som genomsyrar hela verksamheten och det är att Borås ska bli en fossilbränslefri stad.

Vi arbetar dels för att styra så att den egna produktionen blir fossilbränslefri och dels för att skapa förutsättningar för att Borås som helhet kan bli en fossilbränslefri stad.

Utmaningar

Det är drömmar som skapar förändring. Eftersom vi dagligen följer vår dröm om en fossilbränslefri stad, är vi övertygade om att vår dröm kommer att förverkligas. Men för att nå vår dröm måste vi klara av följande fem tuffa utmaningar:

• Ersätta fossil uppvärmning med förnyelsebar uppvärmning.
• Ersätta fossila fordonsbränslen med förnyelsebara bränslen.
• Producera mer förnybar el.
• Spara energi.
• Alla mot samma mål.

Borås Energi & Miljö