Energi- och Miljöcenter™

I vår plan för att göra Borås till en fossilbränslefri stad ingår byggandet av Energi- och Miljöcenter™ på Sobacken.

Energi- och Miljöcenter™

Energi- och Miljöcenter™ är en samlokalisering av avloppsreningsverk, avfallsanläggning, biogasanläggning och kraftvärmeverk på Sobacken. Anläggningen kommer bli den första i sitt slag och beräknas stå färdig 2017.

Genom att samlokalisera anläggningarna uppstår synergieffekter då mass- och energiflöden kan delas mellan enheterna. Energi- och Miljöcenter™ kommer trygga framtida behov av fossilfri fjärrvärme och modern avloppsrening för Borås.


Kontinuerlig information

Ett nyhetsbrev med övergripande information om Energi- och Miljöcenter™ publiceras regelbundet på vår hemsida. Vi anordnar också informationsträffar på våra anläggningar, där vi beskriver nuläget och framtidens lösningar.

Borås Energi & Miljö