Fakta Biobränsle

En vinterdag går 50 lastbilar med släp lastade med biobränsle in till våra biopannor.  En bil med släp innehåller flis motsvarande 85 MWh vilket räcker till ungefär 50 normala villors energiförbrukning under ett år.


På ett helt år går det åt ca 6 500 lastbilar flis (under eldningssäsong).


På sommaren klarar vi oss med avfallsbränsle så då eldas ingen flis. En vanlig sommardag går det åt ca åtta lastbilar med släp avfall till avfallspannorna.


Vi har  ca 1 500 leverantörer (inkl. underleverantörer) och de levererar som minst  50 m3 och som mest 140 000 m3. Den leverantör som har levererat längst till oss har levererat i 30 år.

Merparten av flisbitarna är i storlek 5 – 45 mm.


Alla kända trädslag används, ca 70 % gran, 20 % tall och 10 % löv  vilket ungefär motsvarar den trädslagsfördelning vi har i Sjuhäradsbygden.

Filip Hedeving, bränslestrateg

En vanlig dag för Filip börjar oftast med kontorsarbete på morgonen och följs av skogsägarbesök. Han åker ut till markägare som håller på med eller ska göra ett arbete i skogen som genererar flis som de vill sälja eller ha rådgivning kring. Arbetet består till stor del av att åka runt, träffa folk och prata bränsle och flis.

Filip började på Borås Energi och Miljö 2011 som bränslestrateg och ansvarig för den egna anskaffningen av biobränsle.  -Vi vill ha en direkt och nära kontakt med lokala skogsägare i Sjuhäradsbygden och de ska ha möjlighet att göra affärer direkt med oss, säger Filip.  Hans tjänst är ganska ny som företeelse på kraftvärmeverk runt om i landet men fler och fler inser fördelen med att möta skogsägarna direkt med en större kunskapsbas kring skog. Idag kommer trettio procent av biobränslet i vår bränslemix från egen anskaffning. Filip håller även koll sedan flisleveranserna kommit in nere i anläggningen och följer flödet och ser efter om det finns några hinder. Här kompletteras han av Jörgen Antemyr och Farid Dedeic.

Ofta ringer skogsägare in och vill ha råd eller har en färdig hög de vill sälja. Kundkontakter är en stor del av arbetet och det är en av de saker som Filip tycker är bäst med sitt jobb - att han får träffa mycket folk. Dessutom är biobränsle en bra sak och att få jobba med det han tycker är kul och som är ett stort intresse; skog.  -Ett bra syfte med arbetet är att jag arbetar för att få bort fossila bränslen och ersätta dem med biobränsle. 10 kubikmeter flis ersätter 1 kubikmeter olja, säger Filip. Och friheten med arbetet, frihet under ansvar, är också en stor fördel.

 

Flisen är ett viktigt sortiment även för skogsägaren då det kompletterar timmer och massaved på ett bra sätt. Allt tas tillvara, det som inte går att såga eller koka (till pappersmassatillverkning) kan bli till nytta som biobränsle. Skogsägarna blir bättre och bättre på att utnyttja resurserna som exempelvis GROT (grenar och toppar) - det som blir kvar på hygget, stubbar, sly från rensningar av åkerkanter och diken samt gallringar av klena träd.

Filip har jobbat med inköp och inköpsrelaterade frågor inom skog i över 25 år. En riktig skogsmulle med andra ord, men dock inte skogsägare själv. Under vår tur ut för att fotografera flishögarna ringer en ny kund som har något att sälja. Kunden antecknas i blocket och vi fortsätter in på slingriga grusvägar där Filip får hoppa ur och flytta på en höna som står obekymrad mitt på vägen. Att bli bjuden på  sju sorters kakor vid ett köksbord i stugan kan också ingå i jobbet. En gång när han ätit av alla sju sorter trugade frun i huset att han skulle ta en till. Efter lite övertalning valde han en och kvinnan sjönk besviket ihop. Filip som undrade om han gjort något fel fick ett suckande svar: -Det var den enda sorten jag inte hade bakat själv...

Det man kanske inte tänker på är att Borås Stad är en stor skogsägare. Tekniska förvaltningen förvaltar 9 000 hektar, varav 3 000 är tätortsnära. -Härifrån får vi mycket bränsle och den tätortsnära ”skogen” sköts annorlunda på många sätt. I en park kanske man inte kan köra in med stora maskiner, det är mycket slit och släp med handkraft som gäller och arbetslagen som arbetar för Borås Stad gör ett bra jobb, säger Filip.

Borås Energi & Miljö