Kranvatten

Det är med stor glädje vi kan konstatera att våra omfattande renoveringar har gett resultat: Vårt dricksvatten är nu godare än buteljerat vatten!

Sjöbo vattenverk

Sjöbo vattenverk är Borås Stads största vattenverk. Det förser Borås, Fristad, Viskafors, Borgstena, Kinnarumma, Svaneholm, Sjömarken, Sandared och Sandhult samt Olsfors och Hultafors i Bollebygd kommun med dricksvatten. Dessutom finns det ett antal mindre vattenverk som säkerställer vattenförsörjningen i de andra samhällena i Borås kommun.

Sjöbo vattenverk är ett så kallat ytvattenverk, vilket innebär att vi tar råvattnet från Öresjö. Vattnet renas i olika steg bland annat med sedimentering, aktiva kolfilter och UV-ljus. Innan vattnet lämnar vattenverket tillsätts en liten mängd klor.

Resultatet är ett friskt, gott och hälsosamt dricksvatten.


Borås kranvatten smakar bäst!

För ett par år sedan genomförde vi ett smaktest mellan Borås kranvatten och köpt buteljerat vatten. Totalt deltog 462 personer i smaktestet. Testpersonen fick ett glas med Borås kranvatten och ett glas med köpt buteljerat vatten. I testet ingick fem olika fabrikat på köpt buteljerat, ej kolsyrat vatten. Testpersonen fick efter provsmakning svara på frågan, ”Vilket vatten smakar bäst?”

Över 70 procent tyckte att Borås kranvatten smakade bäst eller likvärdigt med köpt buteljerat vatten!

Borås Energi & Miljö